ช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการปิดโรงเรียนทั่วโลกในปัจจุบัน และสถานการณ์เกี่ยวกับการเรียนที่บ้าน CASIO จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลที่ดียิ่งขึ้นด้วยการปล่อยแพตช์ซอฟต์แวร์ในวันที่ 31/12/2020 ที่จะขยายระยะเวลาการใช้งานฟรีสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

 • * เมื่อติดตั้งเป็นครั้งแรก ซอฟต์แวร์จะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
 • * ลูกค้าที่มีซอฟต์แวร์ที่จะหมดอายุก่อนวันที่ 31/12/2020
  การใช้ซอฟต์แวร์แพตช์นี้กับซอฟต์แวร์ที่หมดอายุแล้ว จะช่วยขยายระยะเวลาการใช้งานของซอฟต์แวร์จนถึงวันที่ 31/12/2020 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • * ลูกค้าที่มีซอฟต์แวร์ที่จะหมดอายุในวันที่ 1/1/2021 หรือหลังจากนั้น
  ไม่จำเป็นต้องใช้แพตช์ซอฟต์แวร์นี้
 • * ในการตรวจสอบวันหมดอายุ
  เลือก "การเปิดใช้งาน" จากเมนูวิธีใช้ในแถบเมนู
 • * วันที่หมดอายุอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • 1 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ ที่นี่ จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์
 • 2 ดาวน์โหลดแพตช์ซอฟต์แวร์เพื่อขยายระยะเวลาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ 1
 • 3 แตกไฟล์และเปิดใช้แพตช์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 2
  * ลูกค้าที่ใช้ macOS
  คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก [OPEN] (เปิด) เพื่อรันแพตช์
 • 4 ตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ใช้ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
แพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Windows

ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series v2.01.6001 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG500 Manager Subscription v2.01.6301 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG50series v3.40 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG20series v3.10.0020 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-Manager PLUS Subscription for fx-9860GIIIseries v3.30 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-Manager PLUS Subscription v2.10.0020 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ClassWiz Emulator Subscription v2.01.0020 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-ES PLUS Emulator Subscription v5.00.0010 สำหรับ Windows®

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Mac

ClassPad Manager Subscription สำหรับ ClassPad II Series v2.01.6001 สำหรับ Mac OS

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG500 Manager Subscription v2.01.6301 สำหรับ Mac OS

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG Manager PLUS Subscription สำหรับ fx-CG50series v3.40 for Mac OS

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

fx-CG Manager PLUS Subscription สำหรับ fx-CG20series v3.10.0030 for Mac OS

 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • การดาวน์โหลดแพตช์ขยายระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย