การให้ทดลองใช้ฟังก์ชันที่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับแอป CASIO ClassPad/CASIO fx-CG500 สำหรับ iOS และ Android เป็นเวลา 6 เดือน

เนื่องจากการปิดโรงเรียนทั่วโลกในปัจจุบัน และสถานการณ์เกี่ยวกับการเรียนที่บ้าน CASIO จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลที่ดียิ่งขึ้นด้วยการให้ทดลองใช้ฟังก์ชันที่คิดค่าธรรมเนียมของ CASIO ClassPad/CASIO fx-CG500 สำหรับ iOS และ Android เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • * ใช้กับลูกค้าที่ไม่ได้สมัครสมาชิกอยู่ในขณะนี้
  • * ในการตรวจสอบว่าคุณได้สมัครสมาชิกหรือไม่

* ข้อกำหนดของการให้บริการฟรีนี้อาจถูกยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้แอปพลิเคชัน

การดาวน์โหลด CASIO ClassPad/CASIO fx-CG500

CASIO ClassPad สำหรับ iOS

ดาวน์โหลดได้ที่ App Store

CASIO ClassPad สำหรับAndroid

ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play

CASIO fx-CG500 สำหรับ iOS

ดาวน์โหลดได้ที่ App Store

CASIO fx-CG500 สำหรับ Android

ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play