การสนับสนุนการเรียนรู้จากทางไกล

เนื่องจากการปิดโรงเรียนทั่วโลกในปัจจุบันและสถานการณ์เกี่ยวกับการเรียนที่บ้าน
CASIO จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลที่ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ :

  • การขยายระยะเวลาการใช้งานฟรีสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ถึงวันที่ 31/12/2020
  • ขยายระยะเวลาทดลองใช้ ClassPad.net ถึงวันที่ 31/12/2020
  • การให้ทดลองใช้ฟังก์ชันที่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับแอป CASIO ClassPad/CASIO fx-CG500 สำหรับ iOS และ Android เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • การแนะนำเครื่องมือเพื่อช่วยในการเรียนรู้จากทางไกล

ช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

การขยายระยะเวลาทดลองใช้งาน ClassPad.net

การให้ทดลองใช้ฟังก์ชันที่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับแอป CASIO ClassPad/CASIO fx-CG500 สำหรับ iOS และ Android เป็นเวลา 6 เดือน

เครื่องมือสนับสนุนสำหรับผู้สอนและผู้เรียน