เครื่องมือสนับสนุนสำหรับผู้สอนและผู้เรียน

การให้การสนับสนุนแก่นักการศึกษา
ผู้ปกครองและผู้เรียนในระหว่างการปิดโรงเรียนทั่วโลก

CASIO ช่วยในการเรียนรู้จากทางไกล คุณสามารถแบ่งปันเครื่องมือการเรียนรู้
ออนไลน์และทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่บ้าน

สำหรับผู้สอน

ดาวน์โหลด Emulator
ซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลข

ซอฟต์แวร์ที่จำลองการทำงานของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และวาดกราฟรุ่นยอดนิยมที่สุดของ Casio!
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

ดาวน์โหลดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

ผู้สอนได้สร้างกิจกรรมเครื่องคิดเลขสำหรับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และเครื่องคิดเลขวาดกราฟ
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

วิดีโอสอนคณิตศาสตร์

วิดีโอที่สอนเกี่ยวกับหัวข้อทางคณิตศาสตร์แต่ละหัวข้อด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

สำหรับผู้เรียน

เกมสูตรคณิตศาสตร์
-ฟังก์ชันฮีโร่-

เรียนรู้สูตรคณิตศาสตร์จากแฟนๆ “โจมตี” และ “หลบหลีก” เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด !!
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของผลิตภัณฑ์

คู่มือสำหรับผู้ใช้ใหม่ผ่านการแนะนำซอฟต์แวร์ของเครื่องคิดเลข/Emulator แสดงผลแบบกราฟิกและวิทยาศาสตร์!
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

วิดีโอการใช้งานผลิตภัณฑ์

วิดีโอการใช้งานที่แนะนำผู้ใช้ใหม่ผ่านการแนะนำซอฟต์แวร์ของเครื่องคิดเลข/Emulator แสดงผลแบบกราฟิกและวิทยาศาสตร์!
<ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย>

ประสิทธิภาพของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคณิตศาสตร์

เครื่องคิดเลขช่วยให้ผู้เรียนสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่แตกต่างกันของคำตอบ ซึ่งช่วยเสริมทักษะให้พวกเขาได้สำรวจเหนือขอบเขตจากแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนทั่วไป