Member Login

Ange e-postadress och lösenord för att logga in.


Registrera dig för följande tjänster:
License Code
Kontrollera Licence Code gilltighetstid
Kontrollera och ändra inloggningsuppgifter
Registrera din produkt

E-postadress *
Lösenord *

[Viktigt!]
För ClassPad Manager Subscription Ver. 2.00.3000 användare:
Ladda ner och installera ClassPad Manager Subscription Ver. 2.00.3001 eller senare och aktivera den sedan.