Stöd för utbildning på distans

Då skolor världen över just nu stänger ner och fler och fler elever och studenters utbildning bedrivs hemifrån
tillhandahåller CASIO nu bättre stöd för utbildning på distans och erbjuder följande:

  • En förlängning av den kostnadsfria perioden för programvaran för tekniska räknare fram till 2020-12-31.
  • En förlängning av provperioden för ClassPad.net fram till 2020-12-31.
  • Möjlighet att pröva de avgiftsbaserade funktionerna i CASIO ClassPad-/CASIO fx-CG500-apparna för iOS- och Android-enheter under en sexmånadersperiod utan kostnad.
  • Introduktion av verktyg som underlättar utbildning på distans.

Utökad kostnadsfri period för programvara för tekniska räknare

ClassPad.net – Förlängning av provperioden

Pröva de avgiftsbaserade funktionerna i CASIO ClassPad-/CASIO fx-CG500-apparna för iOS- och Android-enheter under en sexmånadersperiod

Stödverktyg för lärare och elever/studenter