โปรดอัพเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องคิดเลข CASIO
ของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องคิดเลข Casio มาโดยตลอด
ประกาศนี้เป็นประกาศสำคัญสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลข Casio

เราได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการสิทธิ์การใช้งาน เพื่อที่จะจัดการการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งานแบบเครือข่ายหลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2019

ซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งานจากอัปเดตนี้ได้
หากคุณใช้งานซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขเวอร์ชันที่เก่ากว่า โปรดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยใช้ลิงค์ต่อไปนี้

Windows

 1. 1 ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series
  (version 2.01.6001 หรือสูงกว่า)
 2. 2 fx-CG500 Manager Subscription
  (version 2.01.6301 หรือสูงกว่า)
 3. 3 fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG50series
  (version 3.20.0010 หรือสูงกว่า)
 4. 4 fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG20series
  (version 3.10.0020 หรือสูงกว่า)
 5. 5 fx-Manager PLUS Subscription for fx-9860GIIIseries
  (version 3.30 หรือสูงกว่า)
 6. 6 fx-Manager PLUS Subscription
  (version 2.10.0020 หรือสูงกว่า)
 7. 7 ClassWiz Emulator Subscription
  (version 2.01 หรือสูงกว่า)
 8. 8 fx-ES PLUS Emulator Subscription
  (version 5.00 หรือสูงกว่า)

Mac OS

 1. 1 ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series
  (version 2.01.6001 หรือสูงกว่า)
 2. 2 fx-CG500 Manager Subscription
  (version 2.01.6301 หรือสูงกว่า)
 3. 3 fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG50series
  (version 3.20.0010 หรือสูงกว่า)
 4. 4 fx-CG Manager PLUS Subscription for fx-CG20series
  (version 3.10.0020 หรือสูงกว่า)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

*หากคุณเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขที่ไม่เป็นไปตามซอฟต์แวร์ด้านบน ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (0xa0000001) ต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น

ในกรณีดังกล่าว ให้เปิดใช้งานหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้านบนจะปรากฏขึ้นเช่นกัน หากเปิดใช้งานด้วยรหัสสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series
คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจโดยเปิดซอฟต์แวร์และเลือก “เกี่ยวกับ" ในเมนู "คลิกขวา”

fx-CG Manager PLUS Subscription
fx-Manager PLUS Subscription
ClassWiz Emulator Subscription

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจโดยเปิดซอฟต์แวร์และเลือก "ความช่วยเหลือ-เกี่ยวกับ" บนแถบเมนู


 • fx-CG Manager PLUS Subscription
  fx-Manager PLUS Subscription

 • ClassWiz Emulator Subscription

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น