Bronnen downloaden

[Lees het volgende zorgvuldig door voordat u op de “ACCEPTEREN” knop klikt.]

Als gedurende de installatie-wizard (setup wizard) een Eindgebruiker Licentie Overeenkomst, zonder beperking,
GNU Publieke Licentie (ELO) wordt weergegeven, dan prevaleert de ELO over de hiernavolgende overeenkomst.

*De hiernavolgende overeenkomst is van toepassing op software die via CASIO Educatie online diensten is gedownload.

SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST

SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST door de software te downloaden, HEEFT U INGESTEMD aan de voorwaarden van de Licentie Overeenkomst te voldoen.

1.Licentie

De software programma’s van de gelinkte webpagina (“Software”) zijn aan u gelicenseerd door CASIO COMPUTER CO., LTD. ("CASIO") uitsluitend voor gebruik onder toepassing van deze Licentie Overeenkomst.

2.Beperking
  • U mag de Software niet reverse-engineeren, uit elkaar halen, of afgeleide werken creëren.
  • U mag de Software niet op een netwerkserver installeren.
  • U mag geen kopieën van de Software adverteren, leveren, verhuren, bezwaren, uitlenen of overdragen, of de Software via een netwerk elektronisch overdragen van een computer naar een andere.
3.Auteursrecht

U erkent en accepteert dat auteursrecht van toepassing is op de Software en dat deze is beschermd onder auteursrecht wetgeving.

4.Garantie

DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GEEN INBREUK OF VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN.
CASIO garandeert niet dat de Software vrij is van bugs, fouten, of andere programmabeperkingen.

5.Aansprakelijkheidsbeperking

CASIO is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, volg-, of incidentele schade die voortvloeit uit een defect, fout of omissie in de Software of uit enige andere gebeurtenis, waaronder, maar niet beperkt tot, enige service-onderbrekingen, bedrijfsverlies, verlies van winst of goodwill, juridische actie of enige andere volgschade. U accepteert elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de Software.