Last ned ressurser

[Les det følgende nøye før du trykker "GODKJENN" knappen nedenfor.]

Om noen sluttbrukerlisens er inkludert,
uten begrensninger, blir vist i løpet av innstallasjonsprogrammet har denne forrang over den følgende avtale .

*Avtale om noe av det følgende er effektiv for nedlastet programvare fra CASIO Educational online service.

AVTALE FOR PROGRAMVARELISENS

AVTALE FOR PROGRAMVARELISENS ved nedlasting av programvaren. DU HAR SAGT DEG ENIG med kravene i denne lisensavtalen.

1.Lisens

Programvaren er lenket fra nettstedet ("Programvare") og er lisensiert til deg av CASIO COMPUTER CO., LTD. ("CASIO") for bruk kun under vilkårene i denne lisens avtalen

2.Begrensning
  • Du kan ikke gjøre om, dekomponere, demontere, eller opprette derivert produkt fra Programvaren.
  • Du kan ikke installere Programvaren på en nettverk server.
  • Du kan ikke markedsføre, distribuere, leie ut, utdele, låne, eller overføre kopier av Programvaren eller elektronisk overføre Programvaren fra en datamaskin til en annen over et nettverk.
3.Opphavsrett

Du anerkjenner og samtykker i at Programvaren er under opphavsrett og beskyttet under opphavsrettslover.

4.Garantifraskrivelse

PROGRAMVAREN ER LEVERT SOM FOREVIST, UTEN GARANTI ELLER SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER FOR EN VISS HENSIKT.
CASIO garanterer ikke at Programvaren er fri fra programfeil, feil, eller andre programbegrensninger.

5.Ansvarsbegrensning

CASIO vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, følgelige, eller tilfeldige skader som oppstår fra noen mangler, feil eller utelatelser i Programvaren eller fra andre hendelser inkludert, men ikke begrenset til, brudd på service, tap av virksomhet, tap av profitter eller goodwill, søksmål eller andre følgelige skader. Du påtar deg alt ansvar som oppstår fra bruken av Programvaren.