Nedladdning

[Läs noga det nedanstående innan du klickar på " Godkänner"-knappen längst ned.]

Om något slutanvändaravtal, GNU General Public License ("EULA") inkluderat utan begränsning, visas under installationsprogrammet har detta företräde framför följande avtal.

*Avtal om något av det följande gäller för nedladdad programvara från CASIO Educational online service.

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA
Genom att ladda ned programvaran HAR DU GODKÄNT kraven för detta licensavtal.

1.Licens

Programvaran från den länkade webbsidan ("programvara") är licensierade till dig av CASIO COMPUTER CO., LTD. (" CASIO") för användning endast enligt reglerna för detta licensavtal.

2.Begränsningar
  • Du får inte göra om , dekompilera, disassemblera eller skapa arbeten baserade på programvaran.
  • Du får inte installera programvaran på en nätverksserver.
  • Du får inte marknadsföra, distribuera, hyra ut, tilldela, låna ut eller överföra kopior av programvaran elektroniskt från en dator till en annan över nätverket.
3.Upphovsrätt

Du godkänner och accepterar att programvaran är upphovsrättsskyddad och skyddas enligt upphovsrättslagen.

4.Frånsägande av garantier

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI RÖRANDE ANVÄNDBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL
CASIO garanterar inte att denna programvara är fri från buggar, fel eller andra programbegränsningar.

5.Begränsningar rörande ansvar och Ansvarsbegränsning

CASIO kommer inte i något fall vara ansvarigt för direkta, indirekta, speciella, följd-, eller tillfälliga skador som är ett resultat av någon defekt, något fel eller något underlåtande i programvaran eller för någon annan händelse, inklusive men inte begränsat till något avbrott i tjänsten, förlust av affär, förlust av vinst eller goodwill, lagsökning eller några andra följdskador. Du tar på dig allt ansvar som uppkommer från användningen av programvaran.