ดาวน์โหลดทรัพยากรการสอน

[อ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ACCEPT"(ยอมรับ) ที่ด้านล่าง]

หากข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
สัญญาสิทธิ์การใช้งานสาธารณะทั่วไป GNU ("EULA") แสดงขึ้นระหว่างขั้นตอนของเครื่องมือช่วยติดตั้ง (เครื่องมือช่วยติดตั้ง) EULA ดังกล่าวจะผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงต่อไปนี้

*ข้อตกลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้จะมีผลสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากบริการออนไลน์ด้านการศึกษาของ CASIO

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หมายความว่า คุณได้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานฉบับนี้

1. สิทธิ์การใช้งาน

โปรแกรมซอฟต์แวร์จากเว็บเพจที่มีลิงค์ ("ซอฟต์แวร์") ได้รับการมอบสิทธิ์การใช้งานแก่คุณโดย CASIO COMPUTER CO., LTD. ("CASIO") สำหรับใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานฉบับนี้เท่านั้น

2. ข้อจำกัดการใช้งาน
  • คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือสร้างงานที่พัฒนาต่อจากซอฟต์แวร์
  • คุณไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
  • คุณต้องไม่วางจำหน่าย แจกจ่าย ให้เช่า มอบหมาย ให้ยืม หรือถ่ายโอนสำเนาของซอฟต์แวร์ หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่าย
3. ลิขสิทธิ์

คุณรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ได้รับการจดลิขสิทธิ์และปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

4. คำปฏิเสธการรับประกัน

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ตามที่เป็น โดยไม่มีการรับประกันในความสามารถในการจำหน่าย การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือสำหรับเป้าหมายเฉพาะใดๆ
CASIO ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้ปราศจากบั๊ก ข้อผิดพลาด หรือข้อจำกัดอื่นๆ ของโปรแกรม

5. ข้อจำกัดความรับผิด

CASIO จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดก็ตามต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือที่เป็นผลต่อเนื่อง อันเกิดจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในซอฟต์แวร์จากเหตุการณ์อื่นใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขัดจังหวะการบริการ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลประโยชน์หรือค่าความนิยม การดำเนินการทางกฎหมาย หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องอื่นๆ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์