Presentationsverktyg(Projektorer)

Anslutning med USB-kabel

Anslutningsbara projektorer (Från och med 2020-02-03)

ClassPad II
(fx-CP400)
ClassPad
330 PLUS
fx-CG50
-serien
fx-CG10/20
-serien
fx-9860GIII
fx-9750GIII
fx-9860GII
fx-9750GII
Green Slim-serien XJ-A135/V
XJ-A145/V
XJ-A146
XJ-A147
XJ-A155/V
XJ-A235/V
XJ-A245/V
XJ-A246
XJ-A247
XJ-A255V
XJ-A256C/D
XJ-A257
Standard (Signature)-modeller XJ-M145A/B
XJ-M146
XJ-M155A/B
XJ-M156
XJ-M245A/B
XJ-M246
XJ-M255A/B
XJ-M256
Professional-modeller XJ-H1650
XJ-H1750
XJ-H2650
Short-Throw-modeller XJ-ST145
XJ-ST155
Ultra Short Throw-serien XJ-UT310WN
XJ-UT311WN
XJ-UT351WN
XJ-UT312WN
XJ-UT352WN
Advanced-serien XJ-F20XN
XJ-F200WN
XJ-F210WN
XJ-F21XN
XJ-F211WN
Superior-serien XJ-S400WN
XJ-S400UN

Enkel att använda

Att visa beräkningar steg för steg på en skärm görs enkelt genom att ansluta en teknisk räknare till en CASIO data projektor via en USB-kabel.

Använda verktyg för skolor

Denna möjlighet att kunna visa beräkningar steg för steg på en skärm i realtid är användbart för lektioner, praktisk träning, presentationer och diskussioner på skolor.

Hur man ansluter

för Användare av ClassPad II (fx-CP400)

 • USB anslutningsförfarandet har förbättrats genom auto-avkänningsfunktionen.
 • När du ansluter USB-kabeln kommer ett fönster att visas som bilden till höger. Tryck på tangenten '4' eller klicka på "Projektor" för att utföra denna funktion
 • Projektorns firmware för Direct anslutningsfunktionen till CASIO projektor måste uppdateras.

för Användare av ClassPad 330 PLUS

 • USB anslutningsförfarandet har förbättrats genom auto-avkänningsfunktionen.
 • När du ansluter USB-kabeln kommer ett fönster att visas som bilden till höger. Tryck på tangenten '4' eller klicka på "Projektor" för att utföra denna funktion
 • Direkt anslutningsfunktion till CASIO projektor är endast till för användning med ClassPad 330 PLUS.
 • Projektorns firmware för Direct anslutningsfunktionen till CASIO projektor måste uppdateras.

för Användare av fx-CG10 / 20 / 50

 • USB anslutningsförfarandet har förbättrats genom auto-avkänningsfunktionen.
 • När du ansluter USB-kabeln kommer ett fönster att visas som bilden till höger. Tryck på tangenten 'F4' för att utföra denna funktion.
 • Direkt anslutningsfunktion till CASIO projektor är förbättrad i fx-CG serie OS 1.04 eller senare.

för Användare av fx-9860GIII / fx-9750GIII

 • USB anslutningsförfarandet har förbättrats genom auto-avkänningsfunktionen.
 • När du ansluter USB-kabeln kommer ett fönster att visas som bilden till höger. Tryck på tangenten 'F2' för att utföra denna funktion.

för Användare av fx-9860GII / fx-9750GII /fx-9860G serie OS ver2.x

 • USB anslutningsförfarandet har förbättrats genom auto-avkänningsfunktionen.
 • När du ansluter USB-kabeln kommer ett fönster att visas som bilden till höger. Tryck på tangenten 'F3' för att utföra denna funktion.