Global expansion
CASIOs tekniska räknare

CASIOS tekniska/grafritande räknare används i över 100 länder och har blivit oumbärliga för matematikutbildning över hela världen.
Vi utvecklar teknik för varje lands unika undervisningsbehov och fortsätter vara ett stöd för lärare, så att de kan känna sig bekväma i samarbetet med CASIO.