GAKUHAN คืออะไร

เพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีกว่า

ทุกปีจะมีนักเรียนใหม่ในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วโลกจำนวนยี่สิบห้าล้านคนได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ CASIO การใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการแก้ไขปัญหาของนักเรียนและการใช้เครื่องคำนวนมาเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

ที่ CASIO จุดมุ่งหมายของเราไม่ได้มีเพียงการขายเครื่องคิดเลข เรามุ่งมั่นสนับสนุนผู้สอนและนักเรียนที่ใช้งานเครื่องคิดเลขของเรา เพื่อพวกเขาจะได้รับการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราเรียกกิจกรรมนี้ว่า "GAKUHAN"

กิจกรรม GAKUHAN ที่สำคัญอย่างชัดเจนของเรามีดังต่อไปนี้:

  • การสร้างระบบฝึกอบรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สอนทุกคนฝึกใช้งานเครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์
  • การสร้างเนื้อหาที่สนับสนุนให้ผู้สอนทำการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์
  • โครงการนำร่องเพื่อประจักษ์ถึงพัฒนาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยวิธีการใช้เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์

CASIO คือบริษัทหนึ่งเดียวที่ดำเนินกิจกรรม GAKUHAN สำหรับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในระดับสากล
ร่วมกับผู้ประสานงาน GAKUHAN และความร่วมมือระหว่างผู้สอนจากหลายสถาบัน เราทำงานเพื่อพัฒนา GAKUHAN ในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างคือ เราจัดงานสัมมนาที่เรียกว่าการสัมมนาเพิ่มทักษะทุก 6 เดือน เราเชิญผู้ประสานงาน GAKUHAN และผู้สอนที่ร่วมงานกับเราในประเทศที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นถึงวิธีพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์

ภารกิจของ CASIO คือการสนับสนุนให้ผู้สอนพัฒนาชั้นเรียนโดยใช้เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ ในการสนับสนุนครูผู้สอน เราปรารถนาที่จะเสริมสร้างบุคลากรตามความต้องการของรัฐบาล และทำความฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริง เช่น การเข้าเรียนมหาวิทยาลัย การเป็นแพทย์ หรือการเป็นครูผู้สอน

เราหวังว่าผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ร่วมในกิจกรรม GAKUHAN ของ CASIO จะได้รับความรู้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการสอน

เรามุ่งหวังที่จะสร้าง GAKUHAN ร่วมกับคุณ ขยายเครือข่ายผู้สอนที่สามารถอบรมผู้สอน หรือพัฒนาเนื้อหาการสอนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น

Noboru Hoshi

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน GAKUHAN

CASIO COMPUTER CO.,LTD