สำหรับครูผู้สอน

เรามีแนวคิดในการเติมเต็มความฝันของเด็กๆ

เราเชื่อว่าการกระจายการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์คือ
หนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนความฝันนั้นให้เป็นความจริง และเรากำลังทำงานอย่างหนักเกี่ยวกับกิจกรรม "GAKUHAN"