ประสิทธิภาพของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการศึกษาคณิตศาสตร์

วิธีการที่เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ส่งลดีต่อทักษะการคิดของนักเรียน

เทรนการศึกษาคณิตศาสตร์ทั่วโลก

เทคโนโลยีทำให้แต่คนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

การคิดเชิงวิพากษ์

โดยทั่วไปแล้ว การเรียนและการสอนคณิตศาสตร์มักจะได้รับการมุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเท่านั้น ด้วยเครื่องคิดเลข ผู้สอนจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของพื้นฐานได้ ทำไมน่ะหรือ เครื่องคิดเลขสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการกับการคำนวณทั่วไปที่น่าเบื่อ และทำให้ผู้สอนสามารถมุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดแบบขั้นสูงได้ ทักษะการคิดขั้นสูง คือ ทักษะที่ก่อให้เกิดรากฐานของการคิดเชิงวิพากษ์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ของ CASIO ได้รับการใช้งานทั่วโลก

ประโยชน์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ทำให้การศึกษาคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงเป็นไปได้

สำหรับผู้สอน

ผู้สอนสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้

  • สร้าง
  • ประเมิน
  • วิเคราะห์
สำหรับผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถไขว่คว้าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ และรับทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ได้

  • สำรวจ
  • รับ
  • สร้าง
สำหรับสถานศึกษา

นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วมชั้นเรียนคณิตศาสตร์

การศึกษาที่พัฒนาการเรียนรู้จากการสำรวจ
และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์

ประโยชน์ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

พัฒนามากกว่า ทักษะการคำนวณทั่วไป เพื่อสร้างการเรียนรู้จากการสำรวจ

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากการสำรวจ ไม่ใช่แค่เสริมสร้างทักษะการคำนวณ

เครื่องคิดเลขช่วยให้ผู้เรียนสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่แตกต่างกันของคำตอบ ซึ่งช่วยเสริมทักษะให้พวกเขาได้สำรวจนอกเหนือขอบเขตของแบบฝึกหัดทั่วไปในหนังสือเรียน!