การขยายการใช้งาน
ของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ CASIO

เครื่องคำนวนทางวิทยาศาสตร์ และ เครื่องคำนวนเชิงกราฟ ของ CASIO ได้มีการใช้งานในประเทศมากกว่า 100 ประเทศ และได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั่วโลก
เราได้พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาที่หลากหลายในแต่ละประเทศ และได้ดำเนินการสนับสนุนเหล่าผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาทำงานร่วมกับ CASIO ได้อย่างราบรื่น

สำหรับครูผู้สอน

โปรแกรมการสนับสนุนด้านการศึกษาของ CASIO สำหรับเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์และเครื่องคำนวณเชิงกราฟในชั้นเรียน

ผลิตภัณฑ์

หมวดผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลายตั้งแต่รุ่นมาตรฐานพร้อมการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงไปจนถึงรุ่น High-end ที่มาพร้อมฟังก์ชันการทำกราฟ
ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้ และ/หรือฟังก์ชัน CAS

ดาวน์โหลด