การสนับสนุน

อุปกรณ์นำเสนอ

เมื่อท่านต้องการต่อเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์เข้ากับเครื่องโปรเจคเตอร์ยี่ห้อคาสิโอ
โปรดอ่านข้อมูลนี้หากท่านกำลังจะใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์คาสิโอ