เชื่อมต่อไปยังโปรเจคเตอร์

เชื่อมต่อด้วยสาย USB

โปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่อได้ (เมื่อวันที่3/2/2020)

ClassPad II
(fx-CP400)
ClassPad
330 PLUS
ซีรีส์
fx-CG50
ซีรีส์
fx-CG10/20
fx-9860GIII
fx-9750GIII
fx-9860GII
fx-9750GII
ซีรีส์ Green Slim XJ-A135/V
XJ-A145/V
XJ-A146
XJ-A147
XJ-A155/V
XJ-A235/V
XJ-A245/V
XJ-A246
XJ-A247
XJ-A255V
XJ-A256C/D
XJ-A257
รุ่น Standard (Signature) XJ-M145A/B
XJ-M146
XJ-M155A/B
XJ-M156
XJ-M245A/B
XJ-M246
XJ-M255A/B
XJ-M256
รุ่น Pro XJ-H1650
XJ-H1750
XJ-H2650
รุ่น Short-Throw XJ-ST145
XJ-ST155
ซีรีส์ Ultra Short Throw XJ-UT310WN
XJ-UT311WN
XJ-UT351WN
XJ-UT312WN
XJ-UT352WN
ซีรีส์ Advanced XJ-F20XN
XJ-F200WN
XJ-F210WN
XJ-F21XN
XJ-F211WN
ซีรีส์ Superior XJ-S400WN
XJ-S400UN

Easy to use

วิธีการแสดงขั้นตอนการคำนวณบนหน้าจอมีเพียงการเชื่อมต่อกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์วาดกราฟกับโปรเจคเตอร์ข้อมูล CASIO ด้วยสาย USB

เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับโรงเรียน

ความสามารถในการแสดงขั้นตอนการคำนวณบนหน้าจอแบบเรียลไทม์นั้นเป็นประโยชน์สำหรับการบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การนำเสนอ และการอภิปรายในโรงเรียน

วิธีการเชื่อมต่อ:

สำหรับผู้ใช้ ClassPad II (fx-CP400)

 • กระบวนการการเชื่อมต่อ USB ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตรวจจับอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นดังภาพขวามือ กดปุ่ม '4' หรือแตะ 'Projector' เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
 • มีความจำเป็นที่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์โปรเจคเตอร์สำหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ CASIO

สำหรับผู้ใช้ ClassPad 330 PLUS

 • กระบวนการการเชื่อมต่อ USB ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตรวจจับอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นดังภาพขวามือ กดปุ่ม '4' หรือแตะ 'Projector' เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
 • ฟังก์ชันการเชื่อมต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ CASIO ใช้ได้สำหรับรุ่น ClassPad 330 PLUS เท่านั้น
 • มีความจำเป็นที่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์โปรเจคเตอร์สำหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ CASIO

สำหรับผู้ใช้ fx-CG10 / 20 / 50

 • กระบวนการการเชื่อมต่อ USB ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตรวจจับอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นดังภาพขวามือ กดปุ่ม 'F4' เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
 • ฟังก์ชันการเชื่อมต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ CASIO ได้รับการปรับปรุงแล้วในซีรีส์ fx-CG OS 1.04 หรือใหม่กว่า

สำหรับผู้ใช้ fx-9860GIII / fx-9750GIII

 • กระบวนการการเชื่อมต่อ USB ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตรวจจับอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นดังภาพขวามือ กดปุ่ม 'F2' เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้

สำหรับผู้ใช้ซีรีส์ fx-9860GII / fx-9750GII /fx-9860G OS เวอร์ชัน 2.x

 • กระบวนการการเชื่อมต่อ USB ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตรวจจับอัตโนมัติ
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นดังภาพขวามือ กดปุ่ม 'F3' เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้