fx-991EX

fx-991EX

มาตรฐานใหม่แห่งชั้นเรียน
ด้วยเทคโนโลยีจอ LCD ความละเอียดสูง

ClassWiz มีการใช้งานที่ง่ายและฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษา

 • การนำเสนอ

  ขอแนะนำฟังก์ชันอันยอดเยี่ยมสำหรับ ClassWiz รุ่นใหม่

 • ฟังก์ชัน

  ขอแนะนำรุ่นฟังก์ชันประสิทธิภาพสูงสำหรับคณิตศาสตร์ขั้นสูง

คุณสมบัติ

1 การใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย

การใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟใช้งานง่ายทำให้ใช้งานคุณสมบัติของ ClassWiz ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการใช้ไอคอน ทำให้การเลือกฟังก์ชันที่ต้องการทำได้รวดเร็วและง่ายดาย

จอภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟและการแสดงผลประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงทำให้การใช้งานในการสอนด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มที่

 • ClassWiz Series

 • ES PLUS Series

รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ

การแสดงผลเมนูแบบอินเทอร์แอคทีฟทำให้การใช้งานง่ายขึ้น

รุ่นการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ป้อนและแสดงผลเศษส่วน เลขยกกำลัง ลอการิธึม ราก และสูตรทางคณิตศาสตร์อื่นๆ และสัญลักษณ์เหมือนที่ปรากฏในตำรา

 • ClassWiz Series

 • MS Series

ตัวอย่าง

 • แก้สมการหลายชั้น
  {x + 2y = 32x +3y = 4

 • คำตอบคือ
  x = -1
  y = 2

ClassWiz Series

 • การแสดงผลไอคอน

 • เลือกสมการ

 • ป้อนค่าสัมประสิทธิ์

 • คำตอบ

MS Series

 • การแสดงผลไอคอน

 • เลือกสมการ

 • ป้อนค่าสัมประสิทธิ์

 • คำตอบ

ดูเพิ่มเติม

2 มีฟังก์ชันที่สำคัญทั้งหมดในเครื่องเดียว

ฟังก์ชันสำคัญที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในด้านการศึกษา พร้อมสำหรับรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน

 • สเปรดชีท

  เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนวิชาสถิติ
  ขนาด 5 คอลัมน์ × 45 แถว
  (สูงสุด 170 รายการข้อมูล)

1ฟังก์ชันที่สำคัญ

สามารถทำการคำนวณคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย และมีฟังก์ชันที่ใช้ประโยชน์จากรุ่นก่อนหน้าโดยการเพิ่มความสามารถของจอแสดงผลในรุ่นปัจจุบัน

การคำนวณสเปรดชีท

สถิติ

ฟังก์ชันสเปรดชีทสามารถใช้ในการเรียนวิชาสถิติซึ่งเป็นวิชาสำคัญในคาบเรียนคณิตศาสตร์ได้

ตัวอย่างเช่น: ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน

การคำนวณทางสถิติ เช่น การคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล

การเรียกซ้ำ

นอกจากนี้ ฟังก์ชันสเปรดชีทสามารถป้อนสูตรคำนวณแบบเรียกซ้ำได้

ลำดับ: a1=2 และ an+1 -2an-3 (n=1, 2, 3 ...)

a1-2, a2=1, a3=-1, a4=-5, a5=-13

รีมันน์อินทิกรัล

สมารถทำการคำนวณด้วยการใช้ฟังชันรีมันน์ขั้นสูงได้

สามารถใช้งานฟังก์ชันสเปรดชีทควบคู่กับข้อมูลในโลกความเป็นจริงได้แม้แต่ในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถประมวลผลการเรียนรู้ทางสถิติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2ฟังก์ชันที่หลากหลายพร้อมรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตั้งแต่คณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

 • เศษส่วนและจำนวนตรรกยะ

 • สมการ

 • เมตริกซ์

 • อินทิเกรชัน

ตัวอย่าง

การคำนวณเมตริกซ์

ClassWiz Series

 • ป้อนเมตริกซ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ได้

 • แสดงผลคำตอบเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ใน 1 จอแสดงผลได้

MS series

 • ต้องการจอแสดงผล 4 จอเพื่อป้อนตัวเลขในเมตริกซ์ A

 • ต้องการจอแสดงผล 4 จอเพื่อป้อนตัวเลขในเมตริกซ์ B

 • ต้องการจอแสดงผล 4 จอเพื่อตรวจคำตอบสุดท้าย

ดูเพิ่มเติม

3 การคำนวณที่ง่ายดายและรวดเร็ว

การกดปุ่มที่ง่ายและสูตรคำนวณที่แสดงบนหน้าจอทำให้คำนวณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การคำนวณที่รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพอันราบรื่นในชั้นเรียน หรือระหว่างการสอบ

ตัวอย่าง

คำนวณหาค่าเฉลี่ยส่วนสูงของนักเรียน 5 คน

< ส่วนสูงนักเรียน >
176 ซม. 180 ซม. 173 ซม. 180 ซม. 175 ซม.

ซีรีส์ ClassWiz 2 ขั้นตอน

การกดที่น้อยลงและรวดเร็วยิ่งขึ้น !!
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ค่าเฉลี่ย แสดงผลทั้งหมดในหน้าจอเดียว!
ไม่ต้องจดสูตรลงบนกระดาษอีกต่อไป เพราะ ClassWiz จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ

ซีรีส์ ES PLUS6 ขั้นตอน

ซีรีส์ ES PLUS6 ขั้นตอน

ซีรีส์ ES PLUS6 ขั้นตอน

ดูเพิ่มเติม

4 บริการที่หลากหลายและล้ำสมัยมากขึ้นด้วยการใช้ QR Code

สร้าง QR Code ของการป้อนค่าสมการไปยังเครื่องคิดเลข ด้วยการทำงานเรียบง่าย
สามารถแสดงผลกราฟและข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้

สามารถทำการคำนวณคณิตศาสตร์ขั้นสูงทำให้การสอนคณิตศาสตร์นั้นหลากหลายและล้ำสมัยมากขึ้น

1การแสดงผลด้วยกราฟ

 • ขั้นตอนที่ 1
  ป้อนสูตร
 • ขั้นตอนที่ 2
  ตาราง
 • ขั้นตอนที่ 3
  QR Code
 • ขั้นตอนที่ 4
  แสดงกราฟ
 • ทำให้เข้าใจสูตรได้ง่ายขึ้นด้วยภาพ

2การแชร์ทางออนไลน์

ระบบการแชร์ทางออนไลน์ช่วยในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
หากคุณใช้ฟังก์ชัน QR Code คุณสามารถแชร์ผลลัพธ์ของผู้เรียนได้
ซึ่งจะช่วยอย่างมากสำหรับบทเรียนการทำงานเป็นกลุ่ม

กลุ่ม A

 • ป้อนข้อมูล

  QR Code

 • กราฟ

กลุ่ม B

 • ป้อนข้อมูล

  QR Code

 • กราฟ

 • การอภิปรายกลุ่ม

  นำกราฟมารวมกันและเปรียบเทียบในหน้าจอเดียว

 • รวมกลุ่ม A และกลุ่ม B

3เรียกใช้งานคู่มือผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

 • ขั้นตอนที่ 1
  แสดงเมนู
 • ขั้นตอนที่ 2
  QR Code
 • ขั้นตอนที่ 3
  แสดงคู่มือผู้ใช้
 • ทำให้เรียนรู้การใช้งานเครื่องคิดเลขรวดเร็วและง่ายดาย

โปรดดูเว็บไซต์สำหรับรายละเอียด

ไซต์พอร์ทัล QR Code
http://wes.casio.com
ดูเพิ่มเติม

เสียงตอบรับจากผู้สอน

โรงเรียน

กรรมการแผนกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยม Lyons Township
ลากรังจ์ อิลลินอยส์ (สหรัฐ)

ชื่อ

Ismael Zamora

ความเห็น

ผมชอบความเรียบง่ายของรุ่น fx-991EX (ClassWiz) การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงและหน้าจอความละเอียดสูงทำให้ผมสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เช่นเดียวกับเวลาที่นักเรียนของผมเรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือ ClassWiz ยังช่วยให้ผมสามารถสอนแนวคิดแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน สามารถใช้งานสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น และสเปรดชีทได้ทั้งหมดในปัจจุบัน คุณสมบัติที่ผมชื่นชอบคือตัวสร้าง QR Code ตอนนี้ผมมีพลังของเครื่องคิดเลขวาดกราฟในมือของนักเรียนทุกคนแล้ว ClassWiz ช่วยให้ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ได้ และไม่ต้องมัวแต่กดปุ่มเครื่องคิดเลข